Art!SPACEGallery’de, ArtBizTech Meetup9: “Görsel Düşünce ve Kavramsallaştırma”

Bu aykikonusu “Yaratıcılıkiçin Visual Thinking veKavramsallaştırma” olanArtBizTechMeetup’larınındokuzuncusu, 12 EkimÇarşambagünü 42 MaslakArt!SPACEGallery’dedüzenlendi. OrganizasyondaYaratıcıişveteknolojiçözümlerigeliştirmekiçingerekliolan “Visual Thinking” (GörselDüşünme) ve “Conceptualization” (Kavramsallaştırma) yetkinliklerinin “Artful Thinking” (SanatsalDüşünme) yaklaşımıilenasılgeliştirilebileceğielealındı. Farklısektörlerdenkatılımgösterenişveteknolojiprofesyonelleri de konuhakkındakideneyimleriniaktarmafırsatıbuldu. EtkinlikteKavramsalSanat’ınöncülerindenMarcel Duchamp’ınyaklaşımınınvebuyaklaşımınkarmaşıkişdünyasındakarşılaşılansorunlarınkavramsallaştırılmasındakiönemiilekullanılışı da masayayatırıldı. Etkinliğimizindevamında, Türkiye’ninöndegelensanatçılarınınyeraldığı “Çağdaş Hikayeler” sergisindeki 60’a yakıneser, Çağla Cabaoğlu ArtGallery’nin sanat uzmanları eşliğinde incelenip eserlerin kavramsal olarak hangi sanatsal fikirleri ifade ettiği tartışıldı. Etkinliğin son bölümündekiatölyeçalışmasındaiseArtBizTech Creators Lab bünyesinde, “Artful Thinking” perspektifive “Design Thinking” metodolojisikullanılarakgeliştirilmekteolan “The Mood of Being Always Connected” inovasyonprojesininkavramsallaştırmaçalışması “Visual Thinking” tekniğiuygulanarakbirliktegerçekleştirildi.

Paylaş

ETKİNLİKLER

Tümü